Онцгой байдлын албаны өдөрт /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=492 RSS feed for public list Онцгой байдлын албаны өдөрт Аюулт үзэгдэл, ослоос сэргийлэхүй by Даваадорж Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5060 Байгалийн болон технологийн үүдэлтэй аюул, ослын тухай ойлголт by Yржин О. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7073 Байгалийн гамшиг, хүн төрөлхтөн by Жанцан Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5215 Гамшгийн менежмент by Yржин О. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7072 Гамшгийн менежмент: Удирдах бүрэлдэхүүнд зориулсан гарын авлага by Картер Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7074 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах туршлага, түүхэн сургамж /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7076 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний зарим асуудлууд by Хүрэлсүх С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33043 Гамшиг ба бусад асуудлууд by Эрдэнэбаатар Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7071 Гамшиг ослын шалтгааныг шинжлэн судлахуй by Даваадорж Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7078 Гамшиг, ослын үе дэх аврах ажиллагааны гарын авлага /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33562 Иргэний хамгаалалт: ЕБС-ийн IX ангийн сурах бичиг by С. Амаржаргал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9818 Монгол оронд тохиолддог аюулт үзэгдэл, гамшиг, сургамж by Баяраа Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12286 Уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь by Мижиддорж Р. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44816 Цацрагийн ослын үеийн эрсдэлийн үнэлгээ ба шуурхай хариу арга хэмжээ by Хүрэлсүх С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33044