Монгол хэл судлалын түүх /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=491 RSS feed for public list Монгол хэл судлалын түүх Монгол хэл судлалын түүх /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45149 Монгол хэл судлалын түүх /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45150 Монгол хэл судлалын түүх /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45151