Олон улсын Архивын өдөрт /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=488 RSS feed for public list Олон улсын Архивын өдөрт 14-р Далай ламын хэлсэн үгийн архив /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44351 14-р Далай ламын хэлсэн үгийн архив - 1 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44338 14-р Далай ламын хэлсэн үгийн архив - 2 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44339 14-р Далай ламын хэлсэн үгийн архив - 3 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44342 14-р Далай ламын хэлсэн үгийн архив - 4 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44343 Албан баримт бичиг by Оюундарь, Тогтохын /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24870 Албан бичиг боловсруулах ,түүний найруулга by Нямгэрэл Т., Бигэрмаа Р. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4017 Албан бичиг боловсруулах арга зүй, түүний найруулга by Бигэрмаа Р. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4016 Албан хэргийн баримт бичигт архивын боловсрулалт хийх, хадгалах зарим ажиллагаанд зөвлөмж by Норовсамбуу Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4023 Албан хэргийн соёл by Ганцэцэг Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4024 Албан хэрэг хөтлөлт: Албан хаагчдын бичгийн ажил by Наеий Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4026 Албан хэрэг, архивын нэр томъёоны толь бичиг /Орос-Монгол, Монгол-Орос хэлээр/. Терминологический словарь делопроизводстав и архива МНР, Нар русском-монгольском, монголо-русском языках/ by Дамдинсүрэн Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4025 Бичиг хэрэг, архивын ажиллагаа, санал, мэдээлэл, эрэлт хүсэлт, гомдлыг хянан шийдвэрлэхэд холбодогдох зарим актуудын эмхтгэл: 1940-1972 by Ёндон Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5810 БНМАУ дахь архив, бичиг хэрэг хөтлөлтийн зарим үндсэн ажиллагаа /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34687 Годы становления Монголбанка : По материалам российских ученых и писателей, государственных и частных архивов /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7278 Иван ильин и россия : неопубликованные фотографии и архивные материалы /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9665 Манж, Монгол албан бичгийн зарим нэр томъёо, үг хэллэг /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40694 Монгол улсын их хурлын архивын хөмрөг үүсгэгчийн түүх 1990-2000 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12514 Монгол улсын Үндэсний номын сан дахь архивын бүртгэн мэдээлэх номзүй by Энхтунгалаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23632 Монгол улсын шинжлэх ухаан - 100 жил /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44964 Монголын архив-албан хэрэг, түүний бичгийн хэв: 17-20 зууны эхэн by Норовсамбуу Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13266 ОТКРЫТЫЙ АРХИВ : СПРАВОЧНИК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ ХХ ВЕКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ -ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКЕ И АЛЬМАНАХАМ. 1985-1996 ГГ./ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15435 Приключения Павлика Зорина, или Повесть о добрых делах, состоящая из таинственных и нетаинственных, историй,воспоминаний, дневниковых записей и архивных документов by Голосовская Н.И. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41276 Төр, бизнесийн байгууллагын баримт бичиг боловсруулалт, түүнтэй ажиллах нь by Саранчимэг, Төмөр /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24071 Улсын архив бичиг хэрэг хөтлөлтийн зарим үндсэн ажиллагаа /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42109 Хувьсгалын өмнөх монгол дахь газрын харилцаа: Архивын материалын эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20856