МАХН-ын их хурал гэсэн нэрээр хайлт хийхэд гарч ирсэн ном хэвлэлийн нэрс /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=372 RSS feed for public list МАХН-ын их хурал гэсэн нэрээр хайлт хийхэд гарч ирсэн ном хэвлэлийн нэрс МАХН-ын 14-р их хурал: Дэлгэрэнгүй тайлан /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34488 МАХН-ын 18-дугаар их хурал,намын бодлогын чухал асуудлууд. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27642 МАХН-ын XIX их хурал, хөдөлмөр зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох зорилт by Логи Н., Баасандаш Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27139 МАХН-ын XIX их хурал: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх онол-практикийн асуудал by Жанцан Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27705 МАХН-ын XVIII их хуралд тавьсан намын ТХ-ны тайлан, ойрын жилүүдийн зорилт by ЦЭДЭНБАЛ Ю. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11312 МАХН-ын авардугаар их хурал: Дэлгэрэнгүй тайлан /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34540 МАХН-ын их хурал төв хорооны бүгд хурлуудын тогтоол шийдвэр III хэсэг /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42299 МАХН-ын их, бага хурал, намын төв хорооны бүгд хурлуудын тухай 1921-1982 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34404 МАХН-ын нэгдүгээр их хурал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34295 МАХН-ын онц их хурал 1990 оны дөрөвдүгээр сарын 10-13 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27370 МАХН-ын Төв Хорооноос намын 13-р их хуралд тавьсан тайлан илтгэл by Дамба Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34487 МАХН-ын үйл ажиллагаанд намын их хурал, Төв Хорооны бүгд хурлуудын роль by Болдбаатар Ж., Мягмар Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34463 МАХН-ын ХIХ их хурал,намын боловсон хүчний бодлогын зангилаа асуудлууд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35102 МАХН-ынVI их хурал:1927 оны есдүгээр сарын 22 аравдугаар сарын 5: Дэлгэрэнгүй тайлан /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35064 Монгол Ардын Хувьсгалт намын 4-р их хурал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23668 Монгол Ардын Хувьсгалт намын 5-р их хурал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23667 Монгол Ардын Хувьсгалт намын 6-дугаар их хурал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27622 Монгол ардын хувьсгалт намын арвандолдугаар их хурал: Дэлгэрэнгүй тайлан /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34490 Монгол ардын хувьсгалт намын арванесдүгээр их хурал: Дэлгэрэнгүй тайлан /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34492 Монгол ардын хувьсгалт намын арванзургадугаар их хурал: Дэлгэрэнгүй тайлан /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34489 Монгол ардын хувьсгалт намын арваннаймдугаар их хурал: Дэлгэрэнгүй тайлан /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34491 Монгол Ардын Хувьсгалт Намын дөрөвдүгээр их хурал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27650 Монгол ардын хувьсгалт намын түүхэнд холбогдох баримт бичгүүд : 1920-1940 Нэгдүгээр дэвт. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32521