Хэвлэл мэдээллийн суурь боловсрол /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=366 RSS feed for public list Хэвлэл мэдээллийн суурь боловсрол Амилсан сүүдэр буюу эрх чөлөөтэй ч боол хэвээрээ... by Ганбаатар А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41371 Ардчилсан нийгэм дэх хэвлэлийн эрх чөлөө by Багерстам, Эрик /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23865 Бизнесийн эрх зүй by Мөнхжаргал Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5747 Гүтгэлэг доромжлол гэмт хэрэг мөн үү? /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7230 Монгол дахь мэдээллийн эрх чөлөө: Судалгааны тайлан /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12044 Монгол Улс шилжилтийн үед: Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болон мэдээллийн эрх чөлөөнд нөлөөлж буй Монгол Улсын хуулиудад хийсэн задлан шинжилгээ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23835 Монгол улсын хуулиуд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12666 Монголын чөлөөт хэвлэлийн хөгжил төлөвшил by Галаарид Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39403 Мэдээллийн эрх чөлөө: Иргэдэд зориулсан гарын авлага by Наранжаргал Х. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13980 Нийгмийн гэрээ буюу улс төрийн эрхийн зарчмууд by Руссо Ж.Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40718 Нийтлэл нэвтрүүлгийг яаж бэлтгэх вэ? by Андерсен Х.У.,Мэллит М.Ф. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14429 Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөө. by Наранжаргал Х. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10042 Хүний нэр төр, алдар хүндийн эрх зүйн хамгаалалт.- by Сүхбаатар Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25351 Хүний эрх : Олон улсын ба үндэсний эрх зүйн асуудал by Амарсанаа Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20457 Чөлөөт хэвлэл өөрийгөө өмгөөлөхүй /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21627