Элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэхэд тусламж /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=360 RSS feed for public list Элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэхэд тусламж 1996 оны математикийн элсэлтийн шалгалтын бодлогууд by Даваадорж Ч. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50 1997 оны математикийн улсын шалгалт ба элсэлтийн шалгалтын бодлогууд by Даваадорж Ч. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51 1998 оны ЕБС-ийн улсын шалгалтын тестүүд ба математикийн элсэлтийн шалгалтын материалууд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52 1999 оны ЕБС-ийн улсын шалгалт, их дээд сургуулиудын элсэлтийн шалгалтын сэдвүүд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54 2000 оны их, дээд сургуулиудын элсэлтийн шалгалтын тестүүд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71 2001 оны их, дээд сургуулиудын элсэлтийн шалгалтын тестүүд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73 2002 оны их, дээд сургуулиудын элсэлтийн шалгалтын тестүүд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76 2003 оны их, дээд сургуулиудын элсэлтийн шалгалтын тестүүд by Чулуунбаатар Ё. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=77 2005 оны их дээд сургуулиудын элсэлтийн шалгалтын материалууд by Чулуунбаатар Ё. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79 2008 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тестийн эмхтгэл №1. Математик, физик /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=80 2008 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тестийн эмхтгэл №2. Монгол хэл, Орос хэл, Англи хэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81 2008 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тестийн эмхтгэл №3. Газарзүй, биологи, хими /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=82 2008 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тестийн эмхтгэл №4. Нийгэм судлал, Монгол улсын түүх /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83 8*100 өөрийгөө бэлтгэх математикийн тестүүд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36065 Биологийн тест IV /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5774 Боловсрол мэдээлэл: Боловсролын улсын хяналтын албаны сэтгүүл 1997. № 1 by Монхор Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6412 Боловсролын мэдээлэл 1997. № 1 by Монхор Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6413 Их дээд сургуулиудын танилцуулга 1996 оны элсэлтийн шалгалтын асуултууд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32375 Математик ЭЕШ by Цэдэнсодном С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26725 Математикийн тест /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11237 Математикийн тест /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25636 Математикийн тест /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25639 Математикийн тестүүд : Конкурсын шалгалтын гарын авлага /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11244 Монгол хэл by Надмид Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12982 Монгол хэл уран зохиолын хичээлийн сорил /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32847 Монгол хэл, уран зохиолын лавлах /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12999 Монгол хэл. / Их дээд сургуульд элсэгчдэд тусламж/ by Надмид Ж, Батмагнай С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12986 Монгол хэлний лавлах by Надмид Ж, Батмагнай С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13044 Нийгмийн тухай мэдлэг by Бямбаа Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14361 Нийгмийн тухай мэдлэг by Бямбаа Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14364 Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн цөм хөтөлбөрийн бүх сэдвийн онолын асуудлаар бэлтгэсэн гарын авлага by Гомбосүрэн Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14372 Нийгмийн тухай мэдлэгийн 500 тест /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14373 Нийгмийн ухааны мэдлэгийн үндсүүд: Их, дээд сургуульд элсэгчдэд зориулав by Чагдаа Х. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14378 Суралцах чадварын тест ба түүний хэрэглээ by Баасанжав М. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16784 Та элсэлийн шалгалтанд бэлэн үү by Батринчин П /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17070 ТЭМ тест /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18014 Физик : Их, дээд сургуульд элсэгчдэд тусламж by Батхуяг С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19036 Физикийн тест /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19091 Шинэ алхам 2014 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35996 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгавар биологи 2006-2011 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26728 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгавар математик 2006-2011 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26726 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгавар Физик /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35958 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгавар хими 2006-2011 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26727 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгаварын эмхтгэл нийгмийн тухай мэдлэг 2006-2012 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26730 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгаварын эмхэтгэл 2006-2012 Англи хэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26735 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгаварын эмхэтгэл 2006-2012 Монгол Улсын түүх /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26731 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгаварын эмхэтгэл 2006-2014 Монгол хэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39437 Элсэлтийн шалгалтын тестүүд: Монгол хэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22403 Эрх зүй судлалын удиртгал by Нарангэрэл С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22925 Эрх зүй судлалын удиртгал by Нарангэрэл С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22926 Эх хэлний шалгалтын жишиг даалгавар by Мөнгөнцэцэг Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36006