Нийгмийн халамжийн чиглэлээр унших номууд /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=331 RSS feed for public list Нийгмийн халамжийн чиглэлээр унших номууд Монгол улсын нийгмийн хангамжийн эрх зүй by Жамбалдорж О. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6149 Монгол улсын нийгмийн хангамжийн эрх зүй by Жамбалдорж О. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12549 Монгол улсын нийгмийн хангамжийн эрх зүй by Уянга З /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12550 Нийгмийн халамжийн ажлын үндэс /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28006 Нийгмийн халамжийн тухай багц хууль: Хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон тогтоол, шийдвэр /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14382 Нийгмийн халамжийн удирдлага by Оюунчимэг Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14383 Нийгмийн халамжийн хууль, тогтоомжийн эмхтгэл by Эмх. Мөнхбаяр С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23841 Нийгмийн хамгааллын холбогдолтой хууль, тогтоомжийн эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14384