Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хөрөнгө оруулалт /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=323 RSS feed for public list Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хөрөнгө оруулалт Бизнесийн эрх зүй: Сурах бичиг by Дүгэржав Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5748 Agency and partnership by Kleinberger, Daniel S., /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33493 Corporations and partnerships : Suppl. 25. South Korea /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1860 Corporations and Partnerships : Supplement 24, Hong Kong & Fiji /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1851 Ардчиллын төлөө иргэний нийгмийн түншлэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4809 Байгууллагын менежмент by Пүрэвдорж Ч. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26669 Баян аавын хөрөнгө оруулалтын удирдамж by Киуозаки Р.Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5470 Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага by Дэмбэрэл Самбуугийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5725 Бизнесийн санхүү by Баянсан П. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5730 Бизнесийн шинжилгээ by Жамьянсүрэн С /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5741 Бизнесийн эрх зүй by Мөнхжаргал Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5744 Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлох by Им Сон Хүн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6915 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт by Бороо З. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6917 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэгч хүчин зүйлс by Бороо З. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6918 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын асуудалд by Бороо З. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26872 Инфляцийн үе дэх санхүүгийн менежмент by Дэмбэрэл Самбуугийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5719 Монгол улс : Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдаа, аялал жуулчлал mongolia investment, trade. And tourism /хятад хэл дээр/ by ХАСБААТАР М. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12368 Монгол улс дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын төлөв байдал цаашдын хандлага /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12371 Монгол улсын хөдөлмөрийн эрх зүй/тайлбар,схем/ by Баасан Л. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12634 Монгол-Хятадын харилцааны түүхэн баримт бичгийн эмхэтгэл 1990-2010 он /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27152 Монгол, Германы харилцаа өнөөгийн байдал ба хэтийн төлөв /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25347 Монголын эдийн засаг: Өчигдөр, өнөөдөр, маргааш /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13827 Олон улсын бизнес by Отгонсайхан Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37340 Олон улсын худалдаа, чөлөөт бүс ба гадаадын хөрөнгө оруулалт /Сурах бичиг/. by Батсүх Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15043 Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15706 Тив дамнасан хөршүүд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36400 Тив дамнасан хөршүүд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36407 Хөдөө аж ахуйн хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зарим асуудал by Чогдон А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34692 Хөрөнгө оруулалтын менежмент ба багцын онолын үндэс by Төмөрбат, Далхсүрэнгийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24313 Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, зээллэгээжилт by Базаррагчаа Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19875 Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээг EXCEL программ дээр гүйцэтгэх нь by Чимгээ Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19876 Хөрөнгө оруулалтын тухай ойлголт by Буянтогтох Х. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19877 Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх асуудалд by Гончиг С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19874 Хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн асуудалд by Шагдарсүрэн А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19878 Эрсдэлийн удирдлага by Дэмбэрэл Самбуугийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5720