Номзүйн номзүй /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=317 RSS feed for public list Номзүйн номзүй Номын зар сэтгүүл 2000 №1 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14561 "Монголын уран зохиолын дээжис" 108 ботид орсон зохиол бүтээлийн номзүйн лавлах: Номзүйн бүртгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13606 Аль ангид ямар хичээлээр юу унших вэ? by Лувсандэндэв Ч. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4224 БНМА Улсад 1945-1958 онуудад монгол хэл дээр хэвлэгдсэн номын товч бүртгэл №2. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5953 БНМА Улсад 1961-1962 онуудад хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл by Цэнд Ю. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5954 БНМАУ-д 1945-1955 онуудад монгол хэл дээр хэвлэгдсэн номын товч бүртгэл : Дэвтэр 1. by Дэчингунгаа Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5990 БНМАУ-д 1945-1958 оуудад монгол хэл дээр хэвлэгдсэн номын товч бүртгэл : Дэвтэр 2. by Бүрэндалай Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5991 БНМАУ-д 1963-1964 онд хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл by Цэнд Ю. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5992 БНМАУ-д 1965-1967 онд хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл by Базар Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5993 БНМАУ-д 1968-1970 онд хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл by Цэнд Ю. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5994 БНМАУ-д 1971-1972 онд хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл by Цэнд Ю. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5995 БНМАУ-д 1973-1975 онд хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл by Сэржмядаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5996 БНМАУ-д 1976-1979 онд хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл by Сэржмядаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5997 БНМАУ-д хэвлэгдсэн гадаадын уран зохиол, утга зохиолын судлалын номзүй /1970-1972/ by Базар Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6017 БНМАУ-д хэвлэгдсэн гадаадын уран зохиол,утга зохиолын судлалын номзүй /1973-1974/ by Базар Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27310 БНМАУ-Д хэвлэгдсэн гадаадын уран зохиолын : ( 1977-1980) by Базар Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6019 БНМАУ-д хэвлэгдсэн гадаадын уран зохиолын номзүй. /1981-1984/ by Базар Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6018 БНМАУ-д хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл /1980-1984/ by Баянзул М.,Энхтөр Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6022 БНМАУ-д хэвлэсэн анагаах ухааны номзүйн бүртгэл : /1921-1977/ : ДЭВТЭР 1 by Батсуурь Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6023 БНМАУ-ын 1968 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг by Галсанпунцаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6033 БНМАУ-ын 1969 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг by Галсанпунцаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6034 БНМАУ-ын 1970 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг by Галсанпунцаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6035 БНМАУ-ын 1971 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг by Галсанпунцаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6036 БНМАУ-ын 1977 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6037 БНМАУ-ын 1978 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6038 БНМАУ-ын 1979 оны сонин, сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6039 БНМАУ-ын 1980 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг by Дэлгэрцэцэг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6040 БНМАУ-ын 1981 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг by Дэлгэрцэцэг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6041 БНМАУ-ын 1982 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг by Дэлгэрцэцэг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6042 БНМАУ-ын 1983 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг by Галсанпунцаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6043 БНМАУ-ын 1984 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6044 БНМАУ-ын 1985 оны сонин, сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6045 БНМАУ-ын 1986 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6046 БНМАУ-ын 1987 оны сонин сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг by Дэлгэрцэцэг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6047 БНМАУ-ын иргэд, гадаадын монголч эрдэмтдээс дэд ба докторын зэрэг хамгаалсан зохиолуудын номзүйн бүртгэл: Дэвтэр 1 by Базар Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6112 БНМАУ-ын номзүйн хөгжил,өнөөгийн байдал by Цэзэн.Ж /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27354 БНМАУ-ын номзүйн хөгжил,өнөөгийн байдал by Цэзэн.Ж /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27355 БНМАУ-ын сонин, сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг 1973 он by Галсанпунцаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6176 БНМАУ-ын сонин, сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг 1974 он by Галсанпунцаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6177 БНМАУ-ын сонин, сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг 1975 by Галсанпунцаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6178 БНМАУ-ын сонин, сэтгүүлийн өгүүллийн он дараалсан бичиг 1976 он by Галсанпунцаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6179 БНМАУ-ын төрийн дээд байгууллагаас гаргасан хуульчилсан актуудын ном зүйн лавлах : / 1926-1966 / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6189 БНМАУ-ын Улсын нийтийн номын санд байгаа дэд эрдэмтний ба докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлийн номзүйн бүртгэл. 1975 - 1981: Дэвтэр 2 by Базар Ш.,Цагаач Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6221 БНМАУ-ын шинжлэх ухааны академиас 1974- 1981 онд хэвлүүлсэн номын бүртгэл by Базар Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6287 В.И.Ленин, ленинизмийн талаар хэвлэгдсэн ном, өгүүллийн номзүйн бүртгэл 1966-1982 он Гуравдугаар дэвтэр /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34255 В.И.Ленин,Ленинизмийн талаар хэвлэгдсэн ном,өгүүллийн номзүйн бүртгэл /1966-1982/ by Базар Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33678 Гадаад хэл дээр докторын зэрэг хамгаалсан эрдэмтдийн бүтээлийн номзүй: Д3 by Дуламсүрэн Ц., Гантулга Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6899 Дамдингийн Сүхбаатар: Намтрын он дараалсан бичиг 1893-1923 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7726 Дэлхийд данстай монгол ном : mongolian books in the international registry by Цагаач Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8200 Дэлхийд данстай Монгол ном. by Цагаач Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8199 К. Маркс, Ф. Энгельс нарын зохиолын монгол хэлээрхи орчуулгын номзүйн тайлбарт бүртгэл 1925-1972 by Цэнд Ю. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34486 Монгол гар бичмэл барын номын номзүй by Тунгалаг, Батмөнх /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24141 Монгол дахь гоц аюулт халдварт өвчин: Номзүйн лавлах 1867-2001 он by Чулуунбаатар Ц. ба бус. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12040 Монгол орны газарзүйн талаар хэвлэгдсэн бүтээлийн номзүй by Дүгэржав Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12213 Монгол судлалын гадаад хэлээр гарсан бүтээлийн номзүй by Дуламсүрэн Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24321 Монгол судлалын монгол хэлээр гарсан бүтээлийн номзүй by Дуламсүрэн Цэрэнгийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23538 Монгол судлалын орос хэлээр гарсан бүтээлийн номзүй by Дуламсүрэн Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24320 Монгол улсад 1913-1944 онд хэвлэсэн монгол номын бүртгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12391 Монгол улсад 1985-1995 онд хэвлэгдсэн анагаах ухааны ном зүйн бүртгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12392 Монгол улсад мал эмнэлгийн талаар нийтлэгдсэн ном бүтээл, өгүүлэлийн номзүй Дэд дэвтэр by Шархүү Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12394 Монгол улсад хөдөө аж ахуйн талаар хэвлэгдсэн ном бүтээлийн ном зүй (1971-2009) Б. 1 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24889 Монгол Улсад хэвлэгдсэн гадаадын уран зохиолын номзүйн бүртгэл (1985-2005) /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12396 Монгол улсад хэвлэгдсэн соёл урлагийн холбогдолтой бүтээлийн ном зүй : 1921 - 1990 by Цэзэн Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12397 Монгол улсын гавъяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Төрийн хууль цаазны жинхэнэ зөвлөх, хурандаа генерал, хүндэт өмгөөлөгч Ж. Авхиагийн эрдэм шинжилгээний ажлын бүтээл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12425 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн намтар номзүйн тойм /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35670 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн намтар номзүйн тойм /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35762 Монгол улсын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгийн ном зүйн бүртгэл : хоёрдугаар дэвтэр by Мөнх-амгалан Ю.,Кунай М. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12511 Монгол улсын их хурлын номын сан, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын сан дахь хууль зүйн холбогдолтой Монгол номын номзүйн бүртгэл 1990-2008 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12515 Монгол улсын Үндэсний номын сан дахь архивын бүртгэн мэдээлэх номзүй by Энхтунгалаг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23632 Монгол хэл дээр докторын зэрэг хамгаалсан эрдэмтдийн бүтээлийн номзүй: Д2 by Дуламсүрэн Ц.Гантулга Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12977 Монгол хэл,утга зохиол,аман зохиолын номзүй: 1 монгол хэл by Сумъяабаатар Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13005 Монголчуудын төвд хэлээр туурвисан монгол хэлэнд орчуулсан ном зүйн бүртгэл Боть-1 by Бямбаа Р. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13203 Монголчуудын төвд хэлээр туурвисан монгол хэлэнд орчуулсан ном зүйн бүртгэл Боть-2 by Бямбаа Рагчаагийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13204 МОНГОЛЧУУДЫН ТӨВД ХЭЛЭЭР ТУУРВИСАН МОНГОЛ ХЭЛЭНД ОРЧУУЛСАН НОМЗҮЙН БҮРТГЭЛ : БОТЬ 3 by Бямбаа Р. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13205 Монголын нутгийн удирдлагын асуудалд холбогдох ном зүй /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13394 Монголын нутгийн удирдлагын асуудалд холбогдох ном зүй /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13395 Монголын нууц товчооны номзүй,судлалын тойм by Цэрэнпил.Д Сэржээ.Б /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27356 Монголын уран зохиолын ном зүйн тойм : 1961-1969 Дэвтэр 4. by Баянзул М. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13693 Монголын уран зохиолын номзүй тойм :дэвтэр 2. by Баянзул М. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13691 Монголын уран зохиолын номзүйн тойм : 1921-1961 дэвтэр 1. by Баянзул М. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13690 Монголын үндэсний номын сан дахь (Sc.D) болон (Ph.D) докторын зэрэг хамгаалсан эрдэмтдийн бүтээлийн номзүй (2006-2011) by Дуламсүрэн Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26631 Монголын хүүхдийн уран зохиолын номзүй /1921-1940 он/ by Жавзанпагма Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13764 Монголын эрчим хүчний асуудалтай холбогдох ном зүй /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13856 Нийгэм ,улс төрийн номзүйн бүртгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27358 Нийгэм улс төрийн утга зохиолын номзүй by Данзан Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14404 Нийгэм, улс төрийн ном зүйн бүртгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14399 Соёл урлаг судлалын номзүйн бүртгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24866 Социалист нөхөрлөлийн орнуудын тухай Монголын тогтмол хэвлэлд нийтлэгдсэн зүйлсийн ном зүйн бүртгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16581 Уянгын Улаанбаатар ном, хэвлэлийн хуудсанд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18982 Хууль зүйн шинжлэх ухааны номзүй by Батзориг Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20989 Хүүхдийн номын товч бүртгэл : 1934- 1956 by Бадамбазар Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20131 Хүүхдийн уран зохиол ном хэвлэл by Лувсандэндэв Ч. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20138 Хүүхдийн уран зохиол ном хэвлэл by Лувсандэндэв.Ч /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27323 Хүүхдийн уран зохиол ном хэвлэл 2 by Лув сандэндэв Ч. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33556 Хэл зохиолын хүрээлэнгийн тод үсгийн номын товч бүртгэл by Гэрэлмаа Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21081 Шинжлэх ухааны академиас хэвлүүлсэн номын бүртгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25593 Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан эрдэмтдийн бүтээлийн номзүй: Д1 by Дуламсүрэн Ц., Гантулга Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21962