хуулийн номууд /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=316 RSS feed for public list хуулийн номууд Comparative law of Monopolies /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1863 13-р зууны монголын нийгэм - эдийн засгийн амьдралд чингис хааны "их засаг" ("их ёс") хуулийн гүйцэтгэсэн түүхэн үүрэг by Ням-Осор Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18 16- 18-р зууны Монгол цаазын бичгүүд by Алтангэрэл Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28 1924, 1940, 1960, 1992 оны үндсэн хуулиуд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36 2004 оны УИХ-н сонгуулийн компанит ажлын санхүүжүүлэлтийн мониторинг /тайлан/ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78 5-р Бүгд Найрамдах Франц Улсын үндсэн хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=128 Administrative justice in the new European democracies /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=163 Antitrust law and economics by Ernest Gellhorn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=336 Business Law in Europe \ Finland, Supplement 13, February 1999 \ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=616 Commercial and economic law : Suppl. 12. Australia /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1858 Commercial and economic law : Suppl. 13. Singapore /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1859 Constitutional law : Suppl. 32. France /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1856 Criminal Law : Suppl. 14 Bulgaria /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1849 Criminal law : Suppl. 16 Chile /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1857 Criminal Law. Kenya /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=928 Environmental Law : Suppl. 23. Hellas /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1854 Environmental Law : Suppl. 24. Denmark /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1853 European environmental law : Issue 21. November 1999 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1864 Family law by Krause, Harry /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1263 Insurance law : Suppl. 15 Hellas /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1852 Intellectual property by Miller, Arthur /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1754 International encyclopaedia for labour law and industrial relations /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1811 International Encyclopaedia for Labour Law and Intustrial Relations /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1803 International encyclopaedia of laws /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1862 Jus frast буюу ёст үг by Тэмүүжин Х. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1975 LEGIS Хууль эрх зүйн суваг сэтгүүл : 2003 №1 /2/ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2059 Legislation New Zealand : Supplement 218 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1806 Mass Media law 1996 edition by Pember R. Don /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2229 Mass media law 1997 edition by Pember R. Don /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2230 Media law by Carey, Peter /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2263 Social security law : Suppl. 27 Case Law (7) /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1844 Social security law : Suppl. 29, Case Law (8), codex (5) /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1846 Social Security Law : Supplement 26 Bulgaria /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1847 Social security law : supplement 28. Hungary /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1845 Social security law : Supplement 30 case law by Frans Pennings /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1861 Uniform commercial code by Stone, Bradford /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3391 V Бүгд Найрамдах Франц Улсын үндсэн хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127 XIII зууны Монголын нийгэм-эдийн засгийн амьдралд Чингис хааны "Их засаг" ("Их ёс") хуулийн гүйцэтгэсэн түүхэн үүрэг by Ням-Осор Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19 XVI-XVII зууны Монгол цаазын бичгүүд by Алтангэрэл Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27 Авилгал: Мөнхийн үзэгдэл биш /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3750 Авлигын гэмт явдал by Зүмбэрэллхам Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3755 Авто тээврийн гэмт хэрэг by Авхиа Ж., Даваасамбуу Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3778 Авторское право : Регламентация, основы, будущее by ВЕИНКЕ В. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3807 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ : УЧЕБНИК. ЧАСТЬ ОБЩАЯ by КОРЕНЕВА А.П. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3846 Административное право /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3860 Административное право /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3861 Административное право зарубежных стран /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3852 Аж ахуйн гэрээ: Асуулт хариулт by Зундуй Д., Алтанцэцэг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3885 Аж ахуйн нэгжийн дампуурал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3893 Аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль, түүний тайлбар, хэрэгжүүлэх журмын эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3886