Хүний эрхийн олон улсын өдөр /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=255 RSS feed for public list Хүний эрхийн олон улсын өдөр Монгол улс дахь хүний эрхийн төлөв байдал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23850 Монгол улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн салбар хорооны нарийн бичгийн дарга нарт зориулсан гарын авлага /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23920 Социализм ба бие хүний эрх чөлөө by Цэенбазар Л. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27296 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19644 Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг by Жанцан С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20370 Хүний асуудал by Бубер М. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20372 Хүний биеийн эрх ашгаас урван тэрсэлсэн эд эсүүд by Сагараажав П /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20390 Хүний болон иргэний эрх, үүрэгтэй холбогдолтой монгол улсын хууль /түүвэр/ by Амарсанаа Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20391 Хүний халдашгүй эрх by Эрдэнэбат Хүрэлбаатарын /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20432 Хүний эрх : НYБ-ын ажилтнуудад зориулсан гарын авлага /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20456 Хүний эрх : асуулт хариулт /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20453 Хүний эрх : Олон улсын ба үндэсний эрх зүйн асуудал by Амарсанаа Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20457 Хүний эрх : Олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдийн эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20458 Хүний эрх : сэтгүүл. 2002-1. Анхны дугаар. by Цогт Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20460 Хүний эрх : сэтгүүл. 2002-2 by Цогт Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20461 ХҮНИЙ ЭРХ : сэтгүүл. 2003-1 by ЦОГТ Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20462 ХҮНИЙ ЭРХ : сэтгүүл. 2004-1 by ЦОГТ Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20463 ХҮНИЙ ЭРХ : сэтгүүл. 2004-2 by ЦОГТ Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20464 Хүний эрх : хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 50 жилийн ой /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20469 Хүний эрх ба үндэсний аюулгүй байдал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20454 Хүний эрх ба хорих байгууллага by Эрдэнэбаяр Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20455 Хүний эрх, эрх чөлөө, алдар хүнд, нэр төрийн эсрэг гэмт хэрэг by Цэлмэг Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20470 Хүний эрх, эрх чөлөө, түүний хууль зүйн баталгааг хангах /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23847 Хүний эрх: Олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдийн эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20459 Хүний эрх: Улирал тутмын сэтгүүл 2005/1 by Цэрэндорж С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20465 Хүний эрх: Улирал тутмын сэтгүүл 2005/3 by Цэрэндорж С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20466 Хүний эрх: Улирал тутмын сэтгүүл 2005/4 by Цэрэндорж С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20467 Хүний эрх: Улирал тутмын сэтгүүл 2006/1 by Цэрэндорж С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20468 Хүний эрхийг АНУ-д хөсөрдүүлж байгаа нь by Жамбалдорж Л. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20471 Хүний эрхийг хамгаалах орон нутгийн санаачлага /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20473 Хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо by Азаров А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20474 Хүний эрхийг хангах орон нутгийн санаачлага /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23849 Хүний эрхийн боловсролын багц /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20475 Хүний эрхийн боловсролын үндэс by Дэлгэрмаа Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20476 Хүний эрхийн заах арга зүй : Бага дунд сургуульд заах практик үйл ажиллагаа /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20472 Хүний эрхийн конвенцүүдийн хорооноос батлан гаргасан ерөнхий санал, зөвлөмжүүдийн эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20479 Хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилтийн талаарх Монгол улсын ээлжит илтгэлүүд, НҮБ-ийн холбогдох хороодоос Монгол улсын засгийн газарт өгсөн зөвлөмжийн эмхэтгэл 2 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24491 Хүний эрхийн олон улсын нэр томъёоны гарын авлага by Виктор Кондэ Х. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20480 Хүний эрхийн онол by Бат-Ялалт Х. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20481 Хүний эрхийн товч тайлбар /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24424 Хүний эрхийн төлөө : Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа, нөлөөлөл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20482 Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20483 Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20484 Хүний эрхийн үндэсний бага хурал : 2000 оны 12 сарын 9-10 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20477 Хүний эрхийн үндэсний комисс арван жилд: 2001-2011: 2 боть by Дашдорж Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23936 Хүний эрхийн үндэсний комисс гурван жилд.2001-2003.*Хүн бүрт эрхийг нь бодитойгоор эдлүүлэхийн төлөө*. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20478 Хүний эрхээр хонжоо ологчид by Большаков В. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20485 Хүүхдийн эрхийн нэр томъёоны товч тайлбар толь by Амарсанаа Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20179 Хүүхдийн эрхийн талаархи монгол улсын хууль : түүвэр /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20181 Цагдан хорих төв,Баривчлах байрууд дахь хүний эрхийн байдал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21295 Шүүн таслах ажиллагаанд хүний эрхийг хангах нь by Золжаргал Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22070 Шүүх эрх мэдлийн салбар дахь хүний эрх /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22084 Эмэгтэйчүүдийн хүний эрх алхам алхмаар /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22506