Санхүүчдийн өдөрт /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=253 RSS feed for public list Санхүүчдийн өдөрт Аж ахуйн нэгжийн санхүү by Аюурзана Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3894 Аж үйлдвэрийн газрын аж ахуй санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх шинжилгээ by Аюурзана Ж., Дамдинсүрэн А., Чимэд О. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3897 Аж үйлдвэрийн санхүүжилт ба зээллэгжүүлэлт by Шаравпилжээ Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3921 Англи Монгол бизнесийн толь by Болормаа Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4500 Англи - Монгол бизнесийн толь. English - Mongolian business dictionary : Менежмент, маркетинг, санхүү, гадаад худалдаа by Болормаа Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4501 АНУ-ын хувь нийлүүлсэн байгууллагын санхүүгийн бүртгэл: Монгол-Англи хэл дээр /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4662 Ашиг орлогын аж ахуйн санхүүгийн суурь мэдлэг by Нацагдорж В. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5048 Банк санхүү: Бие даалтын ажил by Намжил Д., Мөнхдулам Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5314 Банк санхүүгийн үндэс: Сурах бичиг by Мөнхдулам Д., Балж Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5319 Банк санхүүгийн томьёо, харилцаа, индекс , by Ганзориг А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5322 Банк санхүүгийн үндэс by Балж Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5318 Банк санхүүгийн үндэс хичээлийн дасгал бодлогын хураамж by Мөнхдулам Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5321 Банк санхүүгийн үндэс: Сурах бичиг by Мөнхдулам Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5320 Банк, санхүүгийн англи хэл: Гарын авлага /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5316 Бизнес, арилжаа, санхүүгийн нэр томъёоны англи монгол өврийн тайлбар толь by Дэмбэрэл Л. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5665 Бизнесийн ба эдийн засгийн мэдээ сурвалжлага, Компаниуд, санхүүгийн зах зээл, эдийн засгийн ерөнхий асуудлыг мэдээлэх нь. by Шиффрин А.,ба бус /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5683 Бизнесийн санхүү by Баянсан П. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5730 Бизнесийн санхүү by Баянсан П. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5731 БНМАУ-ын санхүүгийн эрх by Даваахүү Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6166 Геологи ба ус, нефть хайгуулын санхүү-бүртгэлийн ажилтны гарын авлага /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7138 Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал ба Монгол улс by Хүрэлсүх У. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8223 Жижиг дунд аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8947 Инфляцийн үе дэх санхүүгийн менежмент by Дэмбэрэл Самбуугийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5719 Их барилгын салбарын санхүү by Чимиддорж Т. Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9916 Компанийн санхүүг хөтлөх арга ухаан: Менежмент by Нацагдорж В. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10518 Корпорацийн санхүү by Батбаяр Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10580 Макро эдийн засгийн санхүү мөнгөний бодлого /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10784 Монгол улсын санхүү-банкны эрх зүй by Дүгэржав Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12563 Монгол улсын санхүүгийн албаны түүх: 1911-1921 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12565 Монгол улсын санхүүгийн албаны түүх: 1921-1996 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12564 Монгол Улсын төсөв, төсвийн санхүүжилт by Намжил Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12600 Олон улсын банк, санхүүгийн байгууллага by Намжил Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14989 Өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчим by Аюурзана Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8699 Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, аудит: Монгол улсын хуулийн эмхтгэл by Батжаргал Р. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16109 Санхүү, өртөг, удирлагын бүртгэл: Аргачилсан заалт, бодлого, дасгал тест /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16105 Санхүүгиийн бүртгэл by Саранчимэг А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16116 Санхүүгийн бүртгэл by Самданжамц Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16122 Санхүүгийн бүртгэл by Шагдар Я. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16124 Санхүүгийн бүртгэл, шинжилгээ, аудит by Гунгаанямбуу Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16128 Санхүүгийн эрх зүй by Төмөр С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16146 Санхүүгийн эрх зүй ерөнхий ба тусгай анги: Нэр томъёоны тайлбар толь by Минжүүрдорж Б., Даваадорж Ү. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16102 Үйлдвэрийн газрын санхүү, эдийн засгийн шинжилгээ: Гарын валга by Хеддервик К. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10102 Худалдаа-Санхүүгийн Англи-Монгол толь by Дэмбэрэл Самбуугийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5698