НҮБ-ын өдөрт /430/ /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=234 RSS feed for public list НҮБ-ын өдөрт /430/ Америкийн Нэгдсэн Улсын ерөнхийлөгчид: НҮБ-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар by Энхболд Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4284 Байгаль ба хүүхэд by Бернстейн Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5248 БОГДХАН УУЛЫН ЭКОСИСТЕМ by Адъяасүрэн Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6342 Бэлжээрийн мал аж ахуйн эдийн засгийн зарим асуудал: БНМАУ болон дэлхийн бэлчээрийн мал аж ахуйт орнуудын жишээнд by Мягмаржав Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6688 ДАЯН ДЭЛХИЙН 21-Р ЗУУНЫ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр/ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7782 ДОКЛАД О РАЗВИТИИ ЧеЛОВеКА ЗА 2003 ГОД /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7915 Дэлхийд ганцхан албан тушаал by Вальдхайм К. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8198 Зах зээлийн нөхцөл дэх эдийн засгийн харилцаа, түүний зохицуулалт by Хироно Р. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9229 Монгол Улсын олон улсын аюулгүй байдал, цөмийн зэвсэггүй статус by Ариунсанаа Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12556 Монгол улсын хүн ам /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12636 Монгол улсын хүн ам, орон сууцны 2000 оны улсын тооллого тайлан: Боть1. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12639 Монгол улсын шүүхийн шийдвэр биелүүлэх эрх зүй by Лхагваа А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12700 Монгол улсын шүүхийн шийдвэр биелүүлэх эрх зүй : Ерөнхий анги by Лхагваа А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12699 Монголын байгаль орчны хуулиудын талаарх тайлбар, шүүмж, санал by Вингард Дж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13273 Монголын байгаль орчны хуулиудын талаархи тайлбар, шүүмж, санал by Вингард Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13272 Монголын нүүдэлчдийн үндэсний уламжлалт технологи /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13386 НҮБ-ын гишүүн орнууд : Статистикийн товч лавлах. by Пүрэвжав Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14455 НҮБ-ын эдийн засгийн үйл ажиллагаа, БНМАУ-ын байр суурь by Олзвой Х. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14456 Нью- Иорк 61: Роман- эсээ by Чойжилсүрэн Л. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14710 Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын зарим тайлбар /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14794 Олон улсын гэрээ хэлэлцээр арбитрын холбогдол зарим эрх зүйн актын эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14995 Олон улсын гэрээний гэрээний тухай Монгол улсын хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24808 Олон улсын худалдааны зохицуулалтын тухай бизнесийн лавлах by Дэмбэрэл Самбуугийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5705 Тогтвортой хөгжил : сурах бичиг by Адъяасүрэн Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17769 Хорих байгууллагын сэтгэл зүй by Даваасүрэн Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25275 Хөгжлийн төвд хүүхэд /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19647 Хүний болон иргэний эрх, үүрэгтэй холбогдолтой монгол улсын хууль /түүвэр/ by Амарсанаа Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20391 Хүний хөгжил by Жахан Селим /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20433 Хүний эрх : Олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдийн эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20458 Хүний эрх : хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 50 жилийн ой /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20469 Хүний эрх: Олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдийн эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20459 Хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо by Азаров А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20474 Хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилтийн талаарх Монгол улсын ээлжит илтгэлүүд, НҮБ-ийн холбогдох хороодоос Монгол улсын засгийн газарт өгсөн зөвлөмжийн эмхэтгэл 2 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24491 Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20483 Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20484 Шүүх эрх мэдлийн салбар дахь хүний эрх /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22084 Эвлэлдэн нэгдэх эрх /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22203