БНМАУ-ийн Хууль /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=146 RSS feed for public list БНМАУ-ийн Хууль БНМАУ хууль дүрэм тогтоолын эмхэтгэл. №5. 1962 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5988 БНМАУ хууль тогтоомжийн системчилсэн эмхтгэл.9. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5989 БНМАУ Хууль, дүрэм, тогтоолын эмхтгэл №4. 1960 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5986 БНМАУ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ТОГТООЛЫН ЭМХТГЭЛ №4. 1962 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5987 БНМАУ хууль, зарлиг, тогтоолын эмхтгэл №4 by Нямжав Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23789 БНМАУ-ын АИХ орон нутгийн АДХ-ын талаарх хууль тогтоомжийн эмхтгэл by Батаа С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23815 БНМАУ-ын ан агнуурын тухай хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6063 БНМАУ-ын ардын боловсролын хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6069 БНМАУ-ын гэр бүлийн хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6095 БНМАУ-ын засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6106 БНМАУ-ын төрийн дээд байгууллагаас гаргасан хуульчилсан актуудын ном зүйн лавлах : / 1926-1966 / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6189 БНМАУ-ын усны хууль тогтоомжийн тухай гарын авлага by Жанжаадорж З. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25792 БНМАУ-ын үндсэн хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6130 БНМАУ-ын үндсэн хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6131 БНМАУ-ын үндсэн хууль by Сэнгэдорж О. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6132 БНМАУ-ЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ /1957/ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6129 БНМАУ-ын үндсэн хууль түүнд холбогдох актын эмхтгэл. Дэвтэр 2 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6134 БНМАУ-ын үндсэн хууль түүнд холбогдох зарим актын эмхтгэл 1921-1940: Д1 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6133 БНМАУ-ын харилцаа холбооны талаархи хуульчилсан актуудын системчилсэн эмхтгэл 1940-1971: Б2 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23913 БНМАУ-ын хөдөлмөрийн хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6248 БНМАУ-ын хөдөлмөрийн эрхийн талаар гарсан хуульчилсан актуудын системчилсэн эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23927 БНМАУ-ын хууль тогтоомж /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6276 БНМАУ-ын хууль: Тэтгэврийн хууль, Албан татварын хууль, Хөдөлмөрийн хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6277 Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Үндсэн Хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23784 Хөдөлмөрчдийн эрх зүйн мэдлэгийн тусламж: БНМАУ-ын хөдөлмөрийн хууль by Гомбосүрэн Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19827