Эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой номуудын номзүй /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=127 RSS feed for public list Эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой номуудын номзүй Авто тээврийн гэмт хэрэг by Авхиа Ж., Даваасамбуу Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3778 Албадан ажил хийлгэх ял бол ял шийтгэлийн өвөрмөц төрөл мөн by Билэгсайхан Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4013 БНМАУ-ын засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн эрх зүйн үндсэн асуудал by Нарангэрэл С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6105 БНМАУ-ын төр эрхийн үндэс /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6188 БНМАУ-ын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй дэх нотлох баримтын онол by Тажебакед К., Даваадорж А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6302 БНМАУ-ын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй: Сурах бичиг /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6301 БНМАУ-ын эрүүгийн хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6303 БНМАУ-ын эрүүгийн хуулийн тайлбар /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6304 БНМАУ-ын эрүүгийн хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6305 БНМАУ-ын эрүүгийн эрх дэх аргагүй хамгаалалтын тухай асуудал by Түдэв Х. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6306 БНМАУ-ын эрүүгийн эрх зүй дэх ял шийтгэлийн тухай асуудал by Дэндэв Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6307 БНМАУ-ын эрүүгийн эрх: Тусгай анги /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6308 БНМАУ-ын эрүүгийн эрхийн курс: Ерөнхий анги by Совд Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6309 БНХАУ-ын эрүүгийн ба эрүүгийн заргын хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6323 Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэгт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага, криминологийн асуудал by Жанцан Суурийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6636 Гэмт хэргийн тухай эрүүгийн эрх зүйн тулгуур ойлголт by Жанцан С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7475 Гэмт хэрэг зүйлчлэх шинжлэх ухааны үндэс: Онол, практик by Нарангэрэл С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7476 Гэмт хэрэгт хамаарагсдын ойлголтыг тодорхойлох эрх зүйн ач холбогдол by Баатаржав Н. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7477 Иргэдийн амь биеийн эсрэг гэмт хэргүүд, түүнтэй явуулах тэмцэл by Авхиа Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9802 Криминалистик: 2 by Хурцгэрэл Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10600 Манж угсаатны товч түүх by Өлзий Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11044 Монгол - Ойрадын их цааз, эрх зүйн түүхэн эх сурвалж болох нь by Алтангэрэл Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12179 Монгол улсын 1921 оноос хойшхи эрүүгийн хууль тогтоомжийн хөгжилт by Адъяабазар Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12400 Монгол улсын гавъяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Төрийн хууль цаазны жинхэнэ зөвлөх, хурандаа генерал, хүндэт өмгөөлөгч Ж. Авхиагийн эрдэм шинжилгээний ажлын бүтээл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12425 Монгол Улсын дээд шүүхийн тогтоолын эмхтгэл 1-р дэвтэр /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12442 Монгол Улсын дээд шүүхийн тогтоолын эмхтгэл 1-р дэвтэр /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12443 Монгол улсын төр,эрх зүйн үндэс by Сэнгэдорж Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12586 Монгол Улсын хуучин ба шинэ эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиудын харьцуулсан судалгаа /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12680 Монгол улсын хуучин ба шинэ эрүүгийн хуулиудын харьцуулсан судалгаа /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12679 Монгол улсын шинэ иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх болон эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй by Кают Ё. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12693 Монгол улсын шүүхийн шийдвэр биелүүлэх эрх зүй by Лхагваа А. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12700 Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл: Эрүүгийн хэрэг. / Цуврал -1/ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12705 Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл: Эрүүгийн хэрэг. / Цуврал -2/ by Батдэлгэр С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12707 Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл: Эрүүгийн хэрэг. / Цуврал -3/ by Батдэлгэр С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12708 Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй : тусгай анги by Бат-Эрдэнэ Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12729 Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй хичээлийн тестийн хураангуй : Ерөнхий ба тусгай анги by Бат-Эрдэнэ Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12732 Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй: Альбом-схем by Бат-Эрдэнэ Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12731 Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй: Ерөнхий анги by Бат-Эрдэнэ Б., Баясгалан Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12727 Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй: Тусгай анги: Шүүхийн ажиллагаа by Бүжинлхам Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12733 Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн үндсэн асуудлууд ерөнхий анги: Сурах бичиг by Бямбаа Ж., Баясгалан Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12728 Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн хичээлээр судлах тушаал, заавар, тогтоолуудын эмхтгэл /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12730 Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар by Совд Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12734 Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12736 Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар : ерөнхий анги. Тэргүүн дэвтэр by Авхиа Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12735 Монгол Улсын Эрүүгийн Хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12737 Монгол улсын эрүүгийн хууль : Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12739 Монгол улсын эрүүгийн хууль : Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12740 Монгол Улсын эрүүгийн хууль. Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12738 Өмгөөлөл бол шүүгдэгчийн эрхийг хамгаалах баталгаа мөн by Наранбулаг С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8738 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгтэй хийх тэмцлийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим тулгамдсан асуудал by Жанцан С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10240