Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын Нийтийн Төв Номын Сангийн Kаталог
Ulaanbaatar city Public Library Catalog

Эрдэм шинжилгээний бичиг Subscribe to this list

| Select titles to:
Эрдэм шинжилгээний бүтээл №7   Publication: УБ 1990 . 167 х , орос хэл дээр бичигдсэн математикийн эрдэм шинжилгээний бүтээл байна. 22 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (22.1 | Э 739) , Хотын төв номын сан Фонд (22.1 | Э 739) , Хотын төв номын сан Фонд (22.1 | Э 739) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (22.1 | Э 739) , 1-р салбар Уншлагын танхим (22.1 Э 739) . Log in to add tags.
Acta historica   Publication: УБ Соёмбо принтинг 2011 . боть 16. 303 х. | боть 15. 254 х. | боть 14. 268 х. | боть 12. 200 х. | боть 18. 228 х. 25 см. Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (63.3(5Мон) А 19) , 4-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.12) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.12) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.12) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.12) , 2-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.12) , 4-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.13) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.13) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.13) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.13) , 2-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.13) , 4-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.14) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.14) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.14) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.14) , 2-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.14) , 4-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.15) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.15) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.15) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.15) , 2-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.15) , Хотын төв номын сан Фонд (63.3(5Мон) А 19 vol.15) , 4-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.16) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.16) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.16) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.16) , 2-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.16) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.16) , 2-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.17) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.17) , 1-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.17) , Хотын төв номын сан Фонд (63.3(5Мон) А 19 vol.17) , 4-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.17) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.17) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.17) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.17) , Хотын төв номын сан Фонд (63.3(5Мон) А 19 vol.18) , 4-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.18) , 2-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.18) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.18) , 1-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.18 ) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.18) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.18) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.18) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.19) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.19) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.19) , Хотын төв номын сан Фонд (63.3(5Мон) А 19 vol.19) , 1-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.19) , 2-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.19) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.19) , 4-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) А 19 vol.19) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 Vol.21) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 Vol.21) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 Vol.21) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 Vol.22) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 Vol.22) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) А 19 Vol.22) .
International Conference on inscription studies   Publication: UB 2014 . 195 p 21 cm Holdings: 1-р салбар Уншлагын танхим (63.2(5Мон) I-69) .
Mongolica   Publication: УБ 2013 . 241 х 23 см Holdings: 1-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) M 81) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) M 81) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) M 81) .
Mongolica   Publication: УБ 2014 . 214 х 23 см Holdings: 1-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) M 81) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) M 81) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) M 81) .
Mongolica   Publication: УБ 2015 . 269 х 23 см Holdings: 1-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) M 81) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) M 81) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) M 81) .
Mongolica:   Publication: УБ 2012 . 226 х 23 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.3(5Мон) M 81) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) M 81) , 1-р салбар Уншлагын танхим (63.3(5Мон) M 81) .
Анагаах ухааны дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг   Publication: УБ ШУАХ 1969 . 116 х , Анагаах ухааны дээд сургуулийн багш нарын бичсэн эрдэм шинжилгээний бичигүүд орсон байна. 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (51.1/5Mo/ | А 593) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (51.1(5Мон) | А 593) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (51.1(5Мон) | А 593) .
Анагаах ухааны эрдэм шинжилгээний бичиг 4/13/   Publication: УБ 1962 . 147 х. , Эрдэм шинжилгээний бичиг 22 см. Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (5 | А 593) .
Анагаах ухааны эрдэм шинжилгээний бичиг : 11,19 by Хайдав Ц. Publication: УБ 1968 . 113 х. , эрдэм шинжилгээний бичиг 22 см. Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (5 | А 591) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (5 | А 591) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (5 | А 591) .
Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл. Эрдэм шинжилгээний бичиг. Байгалийн ухаан №3 . / 119 /   Publication: УБ 1997 . 163 х , байгалийн ухааны эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (74.22 | Б-121) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.22 | Б.121) .
Байгалийн нэгдлийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл : цуврал 1 by . Publication: УБ ШУАХ 1985 . 118 х. , Үүнд: фармакологи,ургамлын хими, эмийн технологи, тойм өгүүлэл 22 см. Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (20.1 | Б-175) , Хотын төв номын сан Фонд (20.1 | Б-175) , 3-р салбар Уншлагын танхим (20.1 Б-175) , 3-р салбар Уншлагын танхим (20.1 Б-175) , 3-р салбар Уншлагын танхим (20.1 Б-175) .
БНМАУ-ын үйлдвэрлэх хүчний хөгжил байршлын асуудал: Эрдэм шинжилгээний цуврал №2   Publication: УБ ШУАХ 1981 . 173 хууд. , Энэхүү цувралд БНМАУ-ын үйлдвэрлэх хүчний 1990 он хүртэлх хөгжлийн гол асуудлаар бичсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүд орж байна. 21 см. Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (65.9 | Э 823) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (65.9(5Мон) | Э 823) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (65.9(5Мон) | Э 823) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (65.9(5Мон) | Э 823) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (65.9(5Мон) | Э 823) , 3-р салбар Уншлагын танхим (65.9/5Мон/ Б 823) , 1-р салбар Уншлагын танхим (65.9(5Мон) Б 823) .
Боловсрол судлал: Эрдэм шинжилгээ арга зүйн цуврал. 1995. №1/18/   Publication: УБ 1995 . 68 х , Боловсролын удирдлага, эдийн засаг, эрх зүй: Гэлэгжамц Ц. Дээд боловсролын эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал, зорилт Бандий Р. Боловсролын маркетинг ерөнхий ба мэргэжлийн боловсролын агуулга, технологи: Насанбат О. Төмөр-Очир С. Дээд боловсрол дахь шинэчлэлийн явц, цаашдын зорилт Лхагвасүрэн Ц. Ауис-ийн сургалтанд кредит тогтолцоог нэвтрүүлж байгаа нь Сүхбат Г. Хүрэлбаатар Н. Эрдэнэсамбуу Ц. Оюутны зан араншин, харьцах чадварын хамаарлын асуудалд сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлал: Цоодол И. Монгол ардын уламжлалт сурган хүмүүжүүлэх арга ухааны гурван иш үндэс Даваасүрэн Б. Боловсрол судлалын судлах зүйл, судалгааны арга боловсролын философи, социологи, түүх: Жамц Л. Хүний онтогенез хөгжлийн сэтгэл зүйн оношлогоонд иж бүрэн хандах нь боловсролын харьцуулсан судалгаа: Бэгз Н. Дэлхийн нэгэн шилдэг их сургууль мэдээ, мэдээлэл, зөвлөгөө, шүүмж: ЕБС төгсөгчид, МБС-д элсэгчдэд нийгмийн тухай мэдлэг, монголын түүх, газар зүйн хичээлээр авах шалгалтын асуулт- хөтөлбөр 22 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Б.553) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Б.553) , 2-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Б 553) , 2-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Б 553) , Хотын төв номын сан (74.5 Б 553) , Хотын төв номын сан (74.5 Б 553) , 1-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Б-553) .
Боловсрол судлал: Эрдэм шинжилгээ арга зүйн цуврал. 2003. №04/217/   Publication: УБ МУИС-ийн Хэвлэх үйлдвэр 2003 . 162 х , Боловсрол судлал эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн энэхүү дугаарыг Мэргэжлийн Дидактикийн Сургалт Судалгааны төвөөс эрхлэн гаргав. 29 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Б-553) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Б.553) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Б.553) .
Боловсрол судлал: Эрдэм шинжилгээ-арга зүйн цуврал. 1995. № 2, 3 /19, 20/   Publication: УБ 1995 . 87 х. , Боловсролын удирдлага, эдийн засаг, эрх зүй: Гэлэгжамц Ц. Дээд боловсролын эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал, зорилт Бандий Р. Боловсролын маркетинг Ерөнхий ба мэргэжлийн боловсролын агуулга, технологи: Насанбат О. Төмөр-очир С. Дээд боловсрол дахь шинэчлэлийн явц, цаашдын зорилт Лхагвасүрэн Ц. АУИС-ийн сургалтанд кредит тогтолцоог нэвтрүүлж байгаа нь Сүхбат Г. Хүрэлбаатар Н. Эрдэнэсамбуу Ц. Оюутны зан араншин, харьцах чадварын хамаарлын асуудалд Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлал: Цоодол И. Монгол ардын уламжлалт сурган хүмүүжүүлэх арга ухааны гурван иш үндэс Даваасүрэн Б. Боловсрол судлалын судлах зүйл, судалгааны арга Боловсролын философи, социологи, түүх: Жамц Л. Хүний онтогенез хөгжлийн сэтгэл зүйн оношлогоонд иж бүрэн хандах нь Боловсролын харьцуулсан судалгаа: Бэгз Н. Дэлхийн нэгэн шилдэг их сургууль Мэдээ, мэдээлэл, зөвлөгөө, шүүмж: ЕБС төгсөгчид, МБС-д элсэгчдэд нийгмийн тухай мэдлэг, монголын түүх, газар зүйн хичээлээр авах шалгалтын асуулт-хөтөлбөр 21.2 см. Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (74.5 | Б-553) , Хотын төв номын сан Фонд (74.5 | Б-553) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Б.553) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Б-553) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Б.553) , 2-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Б 553) , 2-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Б 553) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Б 553) , 4-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Б 553) , 3-р салбар Хүүхдийн уншлага (74.5 Б 553) , Хотын төв номын сан (74.5 Б 553) , 1-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Б.553) , 1-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Б.553) .
Боржигин судлал : Эрдэм шинжилгээ мэдээллийн сэтгүүл №01/04/   Publication: УБ 2007 . 183 х , Монголын түүхийн шинжлэх ухаан :Боржигин судлал 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.5(5Мон) | Б-609) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.5(5Мон) | Б-609) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.5(5Мон) | Б-609) .
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №2   Publication: УБ ШУА-ийн хэвлэх үйлдвэр 1977 . 255 х. 21.5 см. | 60х90 1/16 Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (28.5 | Б-63) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) .
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №3   Publication: УБ ШУА-ийн хэвлэх үйлдвэр 1977 . 254 х. 21 см. | 60х90/16 Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.5 | Б-63) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.5 | Б-63) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) .
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №4   Publication: УБ ШУА-ийн хэвлэх үйлдвэр 1980 . 216 х. 20 см. | 60х90 1/16 Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.5 | Б-63) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.5 | Б-63) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) .
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №5   Publication: УБ ШУАХ 1981 . 269 х. 20.8 см. | 60х90 1/16 Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (28.5 | Б-63) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.5 | Б-63) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) .
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №6   Publication: УБ ШУА-ийн хэвлэх үйлдвэр 1987 . 215 х 22 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (28.5 | Б-63) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.5 | Б-63) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) , 4-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) , 4-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) .
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №9   Publication: УБ ШУА-ийн хэвлэх үйлдвэр 1987 . 178 х 22 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.5 | Б-63) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) , 4-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.5 Б 63) .
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. №7 by Өлзийхутаг Н. Publication: УБ ШУА-ийн хэвлэх үйлдвэр 1985 . 190 х. Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (28.5 | Б-635) .
Буриад хуримын дуу бүжиг, зан үйл : Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг by Эрдэнэчимэг Л. Publication: УБ "Чойжил" ХГ 1995 . 64 х , Соёл урлаг судлалын хүрээлэнгийн хөгжим судлалын салбараас 1990-1993 онд хийж гүйцэтгэсэн *Монголын олон овогтны ардын дуны өвөрмөц онцлогийн асуудал* сэдэвт ажлын хүрээнд буриад дуу хөгжмийн онцлогоос судалж эхэлжээ. 19.9 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (63.5 | Э 739) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (63.5 | Э 739) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.5 Э 739) , 3-р салбар Уншлагын танхим (63.5 Э 739) , 4-р салбар Уншлагын танхим (63.5 Э 739) , 4-р салбар Уншлагын танхим (63.5 Э 739) , Хотын төв номын сан (63.5 Э 739) , 2-р салбар Уншлагын танхим (63.5 Э 739) , 2-р салбар Уншлагын танхим (63.5 Э 739) , 1-р салбар Уншлагын танхим (63.5 Э 739) , 1-р салбар Уншлагын танхим (63.5 Э 739) .
Бэлчээр тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл № 6   Publication: УБ УХГ 1980 . 181 х , Эрдэм шинжилгээний бага хурлын материалыг оруулав. 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (42.2 | Б 942) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (42.2 | Б 942) .
Бэлчээр тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл №10   Publication: УБ УХГ 1985 . 166 х 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (42.2 | Б 942) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (42.2 | Б 942) , 1-р салбар Уншлагын танхим (42.2 Б 942) , Хотын төв номын сан (42.2 Б 942) , 2-р салбар Уншлагын танхим (42.2 Б 942) , 3-р салбар Уншлагын танхим (42.2 Б 942) , 2-р салбар Уншлагын танхим (42.2 Б 942) , 1-р салбар Уншлагын танхим (42.2 Б 942) .
Бэлчээр, тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл №1   Publication: УБ УХГ 1972 . 175 х , Эрдэм шинжилгээний бүтээл 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (42.2 | Б 942) .
Бэлчээр, тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл №2 by . Publication: УБ УХГ 1975 . 158 х , Эрдэм шинжилгээний бүтээл 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (42.2 | Б 942) , Хотын төв номын сан Фонд (42.2 | Б 942) , Хотын төв номын сан Фонд (42.2 | Б 942) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (42.2 | Б 942) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (42.2 | Б 942) .
Бэлчээр, тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл №4   Publication: УБ УХГ 1977 . 118 х , Эрдэм шинжилгээний бүтээл 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (42.2 | Б 942) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (42.2 | Б 942) .
Бэлчээр, тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл №5   Publication: УБ УХГ 1979 . 128 х , Эрдэм шинжилгээний бүтээл 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (42.2 | Б 942) .
Бэлчээр, тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл №8   Publication: УБ УХГ 1982 . 132 х , Эрдэм шинжилгээний бүтээл 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (42.2 | Б 942) , Хотын төв номын сан Фонд (42.2 | Б 942) , Хотын төв номын сан Фонд (42.2 | Б 942) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (42.2 | Б 942) .
Дархлаа: Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл, исээ by Намсрай Б. Publication: УБ Бит пресс 2006 . 192 х. , Энэ ном нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх,судлаачийн туурвисан исээ,нийтлэл,эрдэм шинжилгээний өгүүллэгүүдээс бүрдсэн 21 см. Holdings: Хотын төв номын сан (67.99/5МО | Н 271) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (67.408 | Н 271) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (67.408 | Н 271) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (67.408 | Н 271) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (67.408 | Н 271) , 1-р салбар Уншлагын танхим (67.408 | Н 271) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (67.408 | Н 271) , 1-р салбар Уншлагын танхим (67.408 | Н 271) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (67.408 | Н 271) , 3-р салбар Уншлагын танхим (67.408 Н 271) , 3-р салбар Уншлагын танхим (67.408 Н 271) , 2-р салбар Уншлагын танхим (67.408 Н 271) , 4-р салбар Уншлагын танхим (67.408 Н 271) , 4-р салбар Уншлагын танхим (67.408 Н 271) , 2-р салбар Уншлагын танхим (67.408 Н 271) .
Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №10   Publication: УБ ШУАХ 1976 . 198 х. 21 см. | 60х90/16 Holdings: 3-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) .
Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №14 by . Publication: УБ ШУАХ 1980 . 180 х. 21.6 см. | 60х90/16 Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (28.0 | Е 685) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.0 | Е 685) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) .
Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №16   Publication: УБ ШУАХ 1985 . 220 х , Үлийн оготны хөрс ба ургамлын нөмрөгийг сайжруулдаг үйл ажиллагааны онцлог, малын хортон шимэгч хөх түрүү , хачигны тархацын тойм, томоохон нууруудын загас усны хөвөгч амьтадын шимэгчдын тухай 22 см Holdings: 1-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 608) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 608) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 608) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.0 Е 78) .
Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №17   Publication: УБ ШУАХ 1985 . 190 х , энэ дугаараас шинжлэх ухааны болон практикийн үүднээс сонирхолтой шавьж, жижиг мэрэгч, засаг болон хөхтөн амьтадын тархац амьдралын горим зан төрх популяцын бүтэц тоо толгой тухай мэдээг үзнэ 22 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.0 | Е 685) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.0 | Е 685) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.0 Е 78 | Е 685) .
Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №18 by Дашням Б. Publication: УБ ШУАХ 1986 . 130 х. 21.8 см. | 60х90/16 Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (28.0 | Е 685) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) .
Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №20   Publication: УБ ШУАХ 1987 . 193 х. 21.3 см. | 60х90 1/16 Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (28.0 | Е 685) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.0 | Е 685) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) .
Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл: №21   Publication: УБ ШУАХ 1988 . 228 х , биологи, эрдэм шинжилгээний бүтээл 22 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (28.0 | Е 685) , 3-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) , 1-р салбар Уншлагын танхим (28.0 Е 685) .
Ж.Самбуугийн нэрэмжит мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл: №26   Publication: УБ УХГ 1990 . 198 х , Бэлчээр, тэжээлийн салбарын бүтээл 22 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (45 | С 249) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (45 | С 249) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (45 | С 249) , Хотын төв номын сан Фонд (45 | С 249) , Хотын төв номын сан Фонд (45 | С 249) , 1-р салбар Уншлагын танхим (45 С 249) , 3-р салбар Уншлагын танхим (45 С 249) .
Заах арга-эрдэм шинжилгээний бичиг: Биологийн хэсэг   Publication: УБ ГЯХэвлэл 1965 . 61х. 19.5 см. Holdings: 3-р салбар Уншлагын танхим (28 P2113) .
Заах арга-эрдэм шинжилгээний бичиг: Сургуулийн 15 жилийн ойд   Publication: УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1967 . 131 х. , Сургуулийн 15 жилийн ойд зориулав. 19.5 см. | 84х108/32 Holdings: 3-р салбар Уншлагын танхим (63.3/5Мон/ З-113) .
Заах арга-эрдэм шинжилгээний бичиг: Түүх, газарзүйн бүлэг   Publication: УБ ГЯХэвлэл 1965 . 71 х. 19.4 см. | 84х108 1/32 Holdings: 3-р салбар Уншлагын танхим (26.8 З-113) .
Заах арга, эрдэм шинжилгээний хуудас   Publication: УБ УХГ 1961 . 67 х. , Гүнгийн зуугийн гэгээний сургаалын тухай, монгол хэлний дуудлага ижил үгсийн тухай, монгол хэлний биеийн төлөөний нэрийн тухай, орчин цагийн монгол хэлний тэмдгийн нэрийн тухай зэргийг бичсэн байна. 21.5 см | 60*92 1/16 Holdings: 3-р салбар Уншлагын танхим (81.2 Мон З-113) .
Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл № 19   Publication: УБ Армийн ХҮ 1971 . 141 х. , ЭБШ 21 см. Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (45 | М 16) .
Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл №20   Publication: УБ УХГ 1972 . 178х. , МОНГОЛ ГҮҮНИЙ ЦУСНЫ ДААВРЫН ИДЭВХ 21см. Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (45 | М 16) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (45 | М 16) , Хотын төв номын сан Фонд (45 | М 16) , Хотын төв номын сан Фонд (45 | М 16) .
Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл №25   Publication: УБ УХГ 1982 . 153 х , Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (45 | М 16) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (45 | М 16) , Хотын төв номын сан Фонд (45 | М 16) , 1-р салбар Уншлагын танхим (45 М 16) .
Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл: №17   Publication: УБ ШУА-н хэвлэлийн товчоо, ХҮ 1969 . 170 х. 21 см. Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (45 | М 16) .
МАХН-ын түүх, нийгмийн ухааны асуудал: Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхтгэл №23   Publication: УБ УХГ 1987 . 235 х. , Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхтгэл 84х108/32 | 20 см. Holdings: 3-р салбар Уншлагын танхим (66.61(5Мон)2 М 692) , 4-р салбар Уншлагын танхим (66.61(5Мон)2 М 692) .
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.
Хаяг: Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, Сөүлийн гудамж-7, Сүхбаатар дүүрэг, 14251, Улаанбаатар хот, Монгол улс.
Утас:+976-70115704, 70116809 | Факс:+976-70115703