Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын Нийтийн Төв Номын Сангийн Kаталог
Ulaanbaatar city Public Library Catalog

Сургалтын чанарын асуудалд Subscribe to this list

| Select titles to:
Багшийн хөгжил - үнэлгээ   Publication: УБ Наранбулаг 2001 . 167 х , Багшийн сургалт-арга зүйн ажил нь сургалтын өмнөх, сургалтын үеийн, сургалтын дараах үеийн үйл ажиллагааны бүрдэл хэсгээс тогтоно. Боловсролын эрэлт нийлүүлэтийн үнэмлэхүй хэмжүүрийн нэг нь баталгаат үйлчилгээ, бүтээдэхүүн, үйлдвэрлэлийн чанар бөгөөд тэр нь багшийн сураглт-арга зүйн ажлын үнэлгээгээр тодорхойлогддог. Энэ үнэлгээ ямар байх нь багш-менежерийн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, бүтээлч хандлага, стандартын хэрэгжилт, түүний үр дүнгээр хэмжигдэнэ. Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.26 | Б.146) . Log in to add tags.
Багшлахуйн чанарыг сайжруулахад багшийн хөгжил by Криймерс Б. Publication: Лондон Спрингер 2013 . 266 х , Энэхүү номын эхний хэсэгт багш бэлтгэх боловсрол, мэргэжлийн хөгжлийн судалгааны шүүмжлэлт эргэцүүлэл, цогц чадамжид суурилсан нэгдмэл аргачлал., хоёр дахь хэсэгт багшийн өгөөжийн судалгааны шүүмжлэлт эргэцүүлэл., гуравдугаар хэсэгт багшийн үр дүнгийн судалгааг багш бэлтгэх сургалтын болон багшийн хөгжлийн судалгаатай холбох тухай авч үзжээ. Мөн зохиогчид багш нарын багшлах ур чадваруудыг сайжруулах,улмаар багшийн тодорхой чадамжуудыг агуулсан багшийн зан төлөв энгийнээс илүү нийлмэл төрөлд алгуур шилжихэд багш нарт тусалдгийг харуулсан судалгааны дүнг танилцуулжээ 25 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (74.204 К 823) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.204 К.823) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.204 К.823) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.204 К.823) .
Боловсрол судлалын үндэс by Даваа Ж. Publication: УБ Соёмбо принтинг ХХК. 2014 . 187 х. , Энэ ном нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад ерөнхий ойлголт өгөх зорилготой ба номын I бүлэгт боловсрол судлалын ухааны судлах зүйл, ач холбогдол, зорилт, боловсролын зарчим, бодлого, сургалтын үндсэн баримт бичиг, боловсролын эрх зүй, менежмент, санхүү, сурган хүмүүжүүлэх зүйн судлах зүйл, үйл явц, зорилт, боловсрол судлалын ухааны судалгааны зарим аргуудын талаар, II бүлэгт хүмүүжлийн хүрээнд бие хүний үндсэн шинж чанар, бие хүн төлөвших зүй тогтол, үйл явц, хүний хүмүүжил, түүний зорилго, агуулга, зарчим, хүмүүжлийн аргууд, бие хүний хөгжил, төлөвшилд хамт олны нөлөө, багшлах хөдөлмөрийн онцлогын талаар, III бүлэгт сургахзүйн судлах зүйл, зорилт, сургалтын хэлбэр, арга, сургалтын ба хичээлийн хөтөлбөр, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн, аргазүй технологи, үнэлгээ, сургалтын талаарх зарим онолын үндсийн талаар, IV бүлэгт сурах хэрэгцээ ба үйл ажиллагаа, хүний дээд мэдрэлийн үйл ажиллагаа, сургалтын сэтгэл зүйн үндсийг товчлон багтаажээ. 21 см . Holdings: 4-р салбар Уншлагын танхим (74.0 Д 121) , 4-р салбар Уншлагын танхим (74.0 Д 121) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.0 Д 121) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.0 Д 121) , 2-р салбар Уншлагын танхим (74.0 Д 121) .
Боловсрол судлалын үндэс by Жамц Л. Publication: УБ Китаб ХХК. 2013 . 179 х. , Энэ ном нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад ерөнхий ойлголт өгөх зорилготой ба номын I бүлэгт боловсрол судлалын ухааны судлах зүйл, ач холбогдол, зорилт, боловсролын зарчим, бодлого, сургалтын үндсэн баримт бичиг, боловсролын эрх зүй, менежмент, санхүү, сурган хүмүүжүүлэх зүйн судлах зүйл, үйл явц, зорилт, боловсрол судлалын ухааны судалгааны зарим аргуудын талаар, II бүлэгт хүмүүжлийн хүрээнд бие хүний үндсэн шинж чанар, бие хүн төлөвших зүй тогтол, үйл явц, хүний хүмүүжил, түүний зорилго, агуулга, зарчим, хүмүүжлийн аргууд, бие хүний хөгжил, төлөвшилд хамт олны нөлөө, багшлах хөдөлмөрийн онцлогын талаар, III бүлэгт сургахзүйн судлах зүйл, зорилт, сургалтын хэлбэр, арга, сургалтын ба хичээлийн хөтөлбөр, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн, аргазүй технологи, үнэлгээ, сургалтын талаарх зарим онолын үндсийн талаар, IV бүлэгт сурах хэрэгцээ ба үйл ажиллагаа, хүний дээд мэдрэлийн үйл ажиллагаа, сургалтын сэтгэл зүйн үндсийг товчлон багтаажээ. 25 см . Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.03(5Мон) Ж 237) .
Боловсролын удирдлага by Наранчимэг Н. Publication: УБ Соёмбо принтинг ХХК. 2014 . 360 х. , Тус сурах бичиг нь нийт 3 хэсэг, 21 зүйлээс бүрдэх бөгөөд эхний хэсэгт боловсролын аливаа хэргийг хүний хөгжлийн гол тулгуур болгон хувиргагч хүч болгох боловсролын удирдлагын дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагаас гол чиглэл, баримтлалуудыг тоймлож, дэд хэсэгт боловсролын салбарын үндсэн нэгж болох боловсролын байгууллага, түүний төрөл, хэв шинж, тухайн байгууллагын шинэчлэлийн үйл явцын мөн чанар, удирлагын чиглэл, хандлагыг тодорхойлон, гутгаар хэсэгт сургалтын удирдлагын үндсэн, гол зарчмуудыг авч үзсэн байна 25 см. Holdings: 3-р салбар Уншлагын танхим (74.04 Н 294) .
Боловсролын хөгжлийн онол, аргазүйн асуудлууд by Бэгз Н. Publication: УБ Соёмбо принтинг ХХК 2005 . 238 х , Энэхүү ном нь Монгол Улсын боловсролын хөгжлийн бодлого боловсруулах ,түүний шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэх ажилд сүүлийн 15 жил гар бие оролцож явахдаа бичиж нийтлүүлсэн зарим өгүүлэл ,онол , практикийн хуралд тавьсан илтгэлүүдээс эмхтгэн хэвэлсэн ном . 25 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.04 Б.922) .
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын сургах зүй by Цээпил С . Publication: УБ Адмон 2005 . 310 х , Мэргэжлийн боловсрол сургалтын шинжлэх ухаан техникийн үндэс, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тогтолцоо, мэргэжлийн боловсрол сургалтын сургах зүй, түүний онцлогууд, сургалтын агуулга, үйлдвэрлэлийн сургалт түүний мөн чанар, сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндэс үйлвэрлэлийн сургалтын арга зүй, сургалтын технологи түүний шинэчлэл, сургалтын аргын шинэчлэл, сурагчдын мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлж дүгнэх, мэргэжлийн сургуулийн багш түүний үйл ажиллагаа 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Ц 986) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Ц 986) , Хотын төв номын сан Фонд (74.5 | Ц 986) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Ц.986) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.5 | Ц.986) , 2-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Ц 986) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Ц 986) , 4-р салбар Уншлагын танхим (74.5 Ц.986) .
Сурах бичгийн шалгуур: Гарын авлага   Publication: УБ Хэвл-ийн газар байхгүй 1999 . 45 хууд. , Сурах бичиг сонгон шалгаруулах шалгуур : 1. Сургалтын агуулгатай тохирч, мөрдөгдөж чадах эсэх 2. Уг сурах бичгийн агуулга 3. Математикийн сурах бичиг /жишээ/ 4. Хэл найруулгын төвшин 5. Сурган хүмүүжүүлэх арга зүйн үзэл баримтлал 6. Номын бүтэц, зохиомж дизайн 7. Зураг чимэглэл 8. Багшид зориулсан тайлбар гарын авлага 9. Цаас материалын чанар 20 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (76.02 | Х-874) .
Сургалт: Онол ба хэрэглээ by Ичинхорлоо Ш. Publication: УБ 2005 . 150 х , Сургалт хэмээх ухагдахууныг орчин үеийн байр сууринаас иж бүрэн байдлаар авч үзсэн. Сургалтын тухай ойлголт, түүний онолууд, зүй тогтлууд, гардаг зөрчил, сургалтын технологи, боловсролын агуулга, стандарт, арга, хэлбэр, хэрэглүүр, үнэлгээ зэрэг хэрхэн өөрчлөгдөж буйг авч үзсэн. Гарын авлагыг багш болох оюутан, бүх шатны боловсролын байгууллагад ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан. 21 см Holdings: Хотын төв номын сан (74.00 | И 967) , Хотын төв номын сан Фонд (74.00 | И 967) , Хотын төв номын сан (74.00 | И 967) , Хотын төв номын сан Фонд (74.00 | И 967) , 2-р салбар Уншлагын танхим (74.00 | И 967) , 2-р салбар Уншлагын танхим (74.00 | И 967) , 2-р салбар Уншлагын танхим (74.00 | И 967) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.00 | И 967) , Хотын төв номын сан Хүүхдийн уншлага (74.00 | И 967) , Хотын төв номын сан Фонд (74.00 | И 967) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.00 | И 967) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.00 | И.967) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.00 | И.967) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.00 | И.967) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.00 И 967) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.00 И 967) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.00 И 967) , 4-р салбар Уншлагын танхим (74.00 И.967) , 4-р салбар Уншлагын танхим (74.00 И.967) , 4-р салбар Хүүхдийн уншлага (74.00 И.967) .
Сургалтын болон тооцоолох техник хэрэгслийг хэрэглэх by Новиков В.А, Содов Ц. Publication: УБ АБЯ-ны хэвлэлийн товчоо 1990 . 79х , Сургалт хүмүүжлийн ажлын чанар үр дүнг дээшлүүлэхэд сургалтын дэвшилтэт арга технологи,төрөл бүрийн техник хэрэгсэл хэрэглэх явдал аль ч шатны сургуулийн чухал зорилтын нэг мөн. 20.8см | 60*90 1/16 Holdings: 4-р салбар Уншлагын танхим (74.26 Н 656) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.26 Н 656) .
Сургалтын процессийг оновчтой болгох нь by Бабанский Ю.К. Publication: УБ Ардын Армийн СХ-ийн хэвлэх үйлдвэр 1983 . 245 х , Сургалтын процессийг оновчтой болгох асуудлыг гол нь чанарын талаас нь хийсэн анализын аргын үндсэн дээр тулгуурлан тайлбарласан бөгөөд ерөнхий боловсролын нийт сургуулийн нөхцөлд тохирсон практик ач холбогдолтой бүхий зөвлөмж 22 см | 60х90 1/16 Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74 | Б-12) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74 | Б-12) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74 | Б-12) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.2 | Б.12) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.2 Б-12) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.2 Б-12) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.2 Б-12) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.2 Б-12) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.2 Б-12) .
Сургалтын хүмүүжүүлэх үр нөлөө by Нэргүй С. Publication: УБ 1989 . 112 х , Хүмүүжүүлэх гэдэгт үзэл суртал зан суртахуун төлөвшүүлэх,тухайлбал хичээнгүй,нямбай,арвич хямгач,дэг журамтай зохион байгуулалттай ажилладаг чанар эхэлсэн ажлыг дуусгадаг, цаг хүчээ зөв хуваарилдаг зэрэг олон чухал хэвшил тогтоох явдал багтдаг. 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Фонд (74.2 | Н 932) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.2 | Н 932) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.2 | Н.932) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.2 | Н.932) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.2 Н 932) .
Сургуулийн чанарын удирдлага, үнэлгээ   Publication: Наранбулаг принтинг УБ 2000 . 158 х , Боловсролын чанарын удирдлага сэдэвт сургалт-семинарт уншсан зарим лекцийн хураангуй 21 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.2 | С.758) .
Төрөл бүрийн найруулгын эхийг задлах зөвлөмж ба сургалтын эхүүд by Уранчимэг Л. Publication: УБ Сейжи принт 2004 . 114 х , эх задлалын зарим асуудал,эхийн сэдэв,төлөвлөгөө, зохиомж,эхийн хэсгүүдийн авцалдаат цогц чанар,эхийн агуулга,бүтэц,түлхүүр үг хэллэг,хэв маяг/найруулбарын төрөл/ ,тоочимж буюу дүрсэлсэн эх, эргэцүүлсэн эх, хүүрнэмж эх, тайлбарламж эх зэргийг оруулжээ. 20,5 см Holdings: Хотын төв номын сан (81.2 Мо | У 457) , Хотын төв номын сан Фонд (81.2 Мо | У 457) , Хотын төв номын сан (81.2 Мо | У 457) , Хотын төв номын сан (81.2 Мо | У 457) , Хотын төв номын сан Фонд (81.2 Мо | У 457) , Хотын төв номын сан (81.2 Мо | У 457) , 1-р салбар Уншлагын танхим (81.2 Мо | У 457) , 1-р салбар Уншлагын танхим (81.2 Мон | У 457) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (81.2Мон-5 | У 457) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (81.2Мон-5 | У 457) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (81.2Мон-5 | У 457) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (81.2Мон-5 | У 457) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой A - танхим (81.2Мон-5 | У 457) , 4-р салбар Хүүхдийн уншлага (81.2Мон-5 У 457) , 2-р салбар Уншлагын танхим (81.2Мон-5 У 457) , 2-р салбар Уншлагын танхим (81.2Мон-5 У 457) , 3-р салбар Уншлагын танхим (81.2Мон-5 У 457) , 3-р салбар Уншлагын танхим (81.2Мон-5 У 457) .
Хөгжиж буй орнуудын их дээд сургуулиудад стандартчилал заах сургалт, арга зүйн гарын авлага   Publication: УБ 1992 . 122 х , Стандарчилал, хэмжилзүй чанар хангах үйл ажиллагаа ба бидний ахуй амьдрал ажиллах хөдөлмөрлөхөд хичнээн ач холбогдолтой болохыг энэ номноос унших болно. 20 см | 60*90 1/16 Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.58 | Х.543) , 3-р салбар Уншлагын танхим (74.58 Х 543) .
Хүүхэд хүүхэддээ сургацгаая by Батчимэг Г., Энхбаяр С. Publication: УБ 2001 . 49 х , Хөдөөд тархай бутуархай суурьшин амьдардаг малчин айл өрхөд хохируулан "Хүүхэд хүүхэддээ" сургалтын арга зүйг туршихад оршиж байв. Энэ арга зүйг бий болгосноор ноос, ноолуур боловсруулан эсгий эдлэл хийх аргачлалыг зааж сурган, өрхийн орлогоо хэмнэх боломжийг нээхэд оршиж байгаа юм аа. 20 см Holdings: Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.913 | Б 33) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.913 | Б.33) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.913 | Б.33) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.913 | Б.33) , Хотын төв номын сан Чөлөөт сонголттой Б - танхим (74.913 | Б.33) .
Log in to create new lists.
Хаяг: Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, Сөүлийн гудамж-7, Сүхбаатар дүүрэг, 14251, Улаанбаатар хот, Монгол улс.
Утас:+976-70115700, 70116809 | Факс:+976-70115703